Jolana Nováková

Tvorba šperků je pro mne dobrodružnou cestou hledání v prostoru svobody.

To me creating jewellery is an adventurous journey in the space of freedom.

Portfolio

21

2005, brož, stříbro, český granát, plast, 70 x 5mm

2005, brooch, silver, Czech garnet, plastic, 70 x 5mm

Babičko, proč máš tak velké uši?

Oh Granny, What Big Ears You Have!

1995, ozdoba hlavy, stříbro, uzené prasečí uši, 225 x 400mm

1995, head decoration, silver, smoked pig's ears, 225 x 400mm

Jehelníček

Pincushion

1996, brož, plast, stříbro, český granát, 90 x 90 x 40mm

1996, brooch, plastic, silver, Czech garnet, 90 x 90 x 40mm

Misky

Bowls

2011, brož, stříbro, plast, Ø 70 x 8mm

2011, brooch, silver, plastic, Ø 70 x 8mm

Brož pro fotografa

Brooch For A Photographer

2013, brož, stříbro, plast, Ø 70 x 8mm

2013, brooch, silver, plastic, Ø 70 x 8mm

Větrník

Vane

2014, brož, plast, stříbro, Ø 70 x 18mm

2014, brooch, plastic, silver, Ø 70 x 18mm

Ornament

2014, brož, stříbro, plast, Ø 40 x 4mm

2014, brooch, silver, plastic, Ø 40 x 4mm

Objetí

An Embrace

2014, brož, stříbro, plast, Ø 70 x 21mm

2014, brooch, silver, plastic, Ø 70 x 21mm

Transformace - obdélník

Transformace - Rectangle

2014, brož, stříbro, plast, Ø 70 x 5mm

2014, brooch, silver, plastic, Ø 70 x 5mm

Transformace - čtyřlístek

Transformace - Cloverleaf

2014, brož, stříbro, plast, Ø 70 x 5mm

2014, brooch, silver, plastic, Ø 70 x 5mm

Čekání na světlo

Waiting for a light

2010, brož, stříbro, perly, plast, Ø 70 x 38mm

2010, brooch, silver, pearls, plastic, Ø 70 x 38mm

Čtyřlístek

Cloverleaf

2011, brož, stříbro, plast, Ø 70 x 15mm

2011, brooch, silver, plastic, Ø 70 x 15mm

Dary moře

Sea Gifts

2009, brož, stříbro, perly, bronz, 98 x 98 x 12mm

2009, brooch, silver, pearls, bronze, 98 x 98 x 12mm

Dots on point

2015, brož, stříbro zlacené, plast, 88 x 117 x 7mm

2015, brooch, silver-gilt, plastic, 88 x 117 x 7mm

Chrastítko

A Rattle

2011, šperk do ruky, brož, stříbro, plast, Ø 70 x 15mm

2011, jewel to hand, brooch, silver, plastic, Ø 70 x 15mm

Jehelníček

Pincushion

1998, brož, stříbro, plast, Ø 90 x 40mm

1998, brooch, silver, plastic, Ø 90 x 40mm

Jehelníček

Pincushion

1998, jewel to hand, brooch, silver, plastic, Ø 70 x 15mm

Jen pro tebe

For You Alone

2005, prsten, stříbro, 42 x 24 x 10mm

2005, ring, silver, 42 x 24 x 10mm

Kaštan

Chestnut

2011, brož, stříbro, plast, Ø 70 x 19mm

2011, brooch, silver, plastic, Ø 70 x 19mm

Kruhy

Circles

2011, šperk do ruky, brož, stříbro, plast, Ø 70 x 20mm

2011, jewel to hand, brooch, silver, plastic, Ø 70 x 20mm

Labyrint

Labyrinth

2007, brož, stříbro, český granát, plast, Ø 78 x 16mm

2007, brooch, silver, Czech garnet, plastic, Ø 78 x 16mm

Mimozemšťan

Alien

2011, brož, stříbro, český granát, plast, Ø 70 x 21mm

2011, brooch, silver, Czech garnet, plastic, Ø 70 x 21mm

Chapadla

Tentacles

2004, náhrdelník, stříbro, pryž, 420 x 110 x 9mm

2004, necklace, silver, rubber, 420 x 110 x 9mm

Není úniku

No Escape

2009, brož, stříbro, plast, 100 x 100x 11mm

2009, brooch, silver, plastic, 100 x 100x 11mm

Něžná I.

Tender I.

2007, náhrdelník, stříbro, záhněda, slepičí pařát, pryž, 260 x 150 x 36mm

2007, necklace, silver, smoky quartz, chicken's claw, rubber, 260 x 150 x 36mm

Otisk

Imprint

2014, brož, stříbro, plast, papír, barevný pigment, 117 x 87 x 10mm

2014, brooch, silver, plastic, paper, colored pigment, 117 x 87 x 10mm

Něžná II.

Tudor

2007, náhrdelník, stříbro, pryž, slepičí pařát, perla, 250 x 140 x 28

2007, necklace, silver, rubber, chicken's claw, pearl, 250 x 140 x 28

Počátek

Beginning

2014, brož, stříbro, plast, 117 x 87 x 9mm

2014, brooch, silver, plastic, 117 x 87 x 9mm

Primátorský řetěz

Mayor's Chain

2010, náhrdelník, stříbro, perly, syntetický zlatý topaz, prasečí rypáček, 495 x 101 x 30mm

2010, necklace, silver, pearls, synthetic golden topaz, pig's nose, 495 x 101 x 30mm

Prsíčka

Breast

2009, brož, stříbro, český granát, plast, 70 x 13mm

2009, brooch, silver, Czech garnet, plastic, 70 x 13mm

Shopping

2009, brož, stříbro, plast, pryž, Ø 40 x 14mm

2009, brooch, silver, plastic, rubber, Ø 40 x 14mm

Úspěšná jednání - koalice

Successful Negotiations - Coalition

2005, brož, stříbro, platina, chalcedon, 59 x 40 x 20mm

2005, brooch, silver, platinum, chalcedony, 59 x 40 x 20mm

Zastřený květ

Veiled Flower

2007, brož, stříbro, syntetický spinel, plast, Ø 70 x 14mm

2007, brooch, silver, synthetic spinel, plastic, Ø 70 x 14mm

Zimní krajina

Winter Garden

2015, brož, stříbro, plast, perly, 117 x 88 x 22mm

2015, brooch, silver, plastic, pearls, 117 x 88 x 22mm

Zrcadlení I.

Reflection I.

2014, brož, stříbro, plast, fotografie, 117 x 88 x 9mm

2014, brooch, silver, plastic, photograph, 117 x 88 x 9mm

Zrcadlení II.

Reflection II.

2014, brož, stříbro, vatelín, plast, fotografie, 117 x 91 x 11mm

2014, brooch, silver, wadding, plastic, photograph, 117 x 91 x 11mm

Na hraně

On The Edge

2007, brož, stříbro, český granát, plast, Ø 70 x 24mm

2007, brož, stříbro, český granát, plast, Ø 70 x 24mm

Kdo jsem?

About

Šperk v dnešní době není pouze ozdobou těla a oděvu, ale zároveň výpovědí autora i případného nositele. Jolana Nováková se za tři desítky let šperkařské tvorby nezpronevěřila svým pevným zásadám v čele s poctivostí v řemesle a přímočarostí v názorech. Ačkoli pracuje nejčastěji se stříbrem a bravurně ovládá všechny techniky jeho zpracování, neváhá zkombinovat tento ušlechtilý materiál s atraktivními plasty, jež dodávají monochromnímu šperku barevný akcent. Obliba motivů z flory i fauny obývající vzduch, zem i vodu není jen vyjádřením vztahu a citlivosti k přírodě, ale také skrytým poselstvím, jinotajem či aforismem se zakódovaným vzkazem. V různorodém a mnohovrstevnatém díle Jolany Novákové vysílá každý šperk svá sdělení, která vyprávějí nekonečné příběhy provokující k úvahám o podstatě krásného světa a nedokonalosti lidí.

These days jewel is not only a decoration of the body and dress but also an expression of the author and eventually the wearer. During the three decades of her jewellery production, Jolana Nováková stayed faithful to her strong principles based on honest handicraft and directness of opinions. Although she mostly works with silver and bravely handles all the techniques of its processing, she does not hesitate to combine a noble material with an atractive plastic, which gives the monochromatic jewel a colorful accent. Her fondness of motives of flora and fauna inhabiting the air, the earth and the water is not only an expression of her affection to nature but also a hidden meaning, an allegory or an aphorism with an encoded message. In her diverse and multilayered work, Jolana Nováková is sending word in each of her jewels, telling infinite stories that provoke us to think about the essence of this beatuiful world and the human imperfection.

Alena Křížová
Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově, specializace zlatnictví a stříbrnictví
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, ateliér Kov a šperk, profesor V. K. Novák a profesor Jiří Harcuba

Od roku 1996 se zabývá ateliérovou tvorbou šperků.
V letech 2013-2019 se věnovala pedagogické činnosti.
Secondary School of Applied Arts in Trutnov, specializing in goldsmith and silversmith work
Adacemy of Arts, Architecture and Design, Metalwork and Jewellery, Studio of Professor V. K. Novák and Professor Jiří Harcuba

Since 1996 she has focused on studio jewellery and collages.
Since 2013 is engaged in educational activity.
2014
Možnosti linie. Boutique Navarila, Praha
2012
Fetiš v ptačím hnízdě. Templ, Mladá Boleslav, společně s Vladislavem Krédlem
2007
Piš pomalu! Galerie Rozehnal, Praha
2005
Nálezy. Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod
2004
Cookies a jiné pamlsky. Galerie U Prstenu, Praha
1998
Materna aneb jaké to je a jaké to bylo. Templ, Mladá Boleslav
1995
Šperky. Středočeská galerie, Praha, společně s Lucií Nepasickou
1993
Antikvariát Petra Boudy, Brno
2014
Scope of a Line. Boutique Navarila, Prague
2012
Fetish in a Bird's Nest. Templ, Mladá Boleslav, together with Vladislavem Krédlem
2007
Write Slowly! Rozehnal Gallery, Prague
2005
Findings. Art Gallery in Havlickuv Brod, Havlíčkův Brod
2004
Cookies And Other Treats. Galerie U Prstenu, Prague
1998
Materna or How It Was And How It Is. Templ, Mladá Boleslav
1995
Jewellery. Central Bohemian Gallery, Prague, together with Lucie Nepasická
1993
Petra Boudy's Bookshop, Brno
2002
Smržovka, firma Hejral Smržovka
1996
Granát, firma Granát Turnov
2002
Smržovka, Hejral Smržovka company
1996
Garnet, Garnet Turnov company
2004
Dobrý design v soutěži Vynikající výrobek za zlatou brož pro firmu G.A.
1996
Dobrý design v soutěži Vynikající výrobek roku za kolekci stříbrných broží pro firmu Alfons Novák
2003
Good design in the Excellent Product competition for a golden brooch made fore the G.A. company
1996
Good design in the Excellent Product of the Year competition for a collection of silver brooches made for the Alfons Novák company
Moravská galerie v Brně
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Moravian Gallery in Brno
Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou
Museum of Decorative Arts in Prague